top of page
מאמרים
קורסים
תחילה

איכות האוויר במרפאת השיניים כיחידה כירורגית

סוגיית איכות האוויר במרפאת השיניים נידונה בהרחבה בשנים האחרונות והצורך לתת עליה את הדעת חלחל לתודעת הרופאים המטפלים....

אין לי מקום! אומר הטכנאי-יש לך מקום! עונה הרופא

הידע המקצועי הרב שהצטבר בשילוב עם הטכנולוגיות העומדות לרשותנו, צריכים היו לסיים זה מכבר את עידן "חוסר הוודאות" בהתאמה האוקלוזאלית של שחזורים - כתרים וגשרים. איך זה שרפואת השיניים שיודעת היום להרים סינוסים, לשתול שתלים מונחי טכנולוגיות ממוחשבות ולהעתיק רקמות, 

עדיין "תקועה" בחוסר דיוק וסובלת מליקויים בהעברת נתונים סגריים מהמרפאה למעבדה.

 

השפעת הרעש במרפאת השיניים

הרעש הוא בליל של צלילים לא נעימים, בתדרים שונים אליהם אנחנו חשופים. רעש מורכב מתדרים שונים בעלי עוצמות שונות העלולים לפגוע בשמיעה.

1 / 1

Please reload

מאמרים
קורסים

קורסים

August 02, 2018

קורס מיקרוסקופיה דנטלית

600 ש"ח

קורס במיקרוסקופיה דנטלית, הכרת המיקרוסקופ, השחזות, סתימת קומפוזיט, ארגון סביבת העבודה

August 04, 2018

קורס מיקרוסקופיה דנטלית לסייעות

1200 ש"ח

קורס במיקרוסקופיה דנטלית, הכרת המיקרוסקופ, השחזות, סתימת קומפוזיט, ארגון סביבת העבודה

1 / 1

Please reload

לרישום והרשמה
בוצר: 03-5100045

bottom of page