top of page
Lm Arte Applica

Lm Arte Applica

Lm Arte Applica Twist
Lm Arte Modella

Lm Arte Applica Twist

Lm Arte Modella

Lm Arte Condensa

Lm Arte Condensa

Lm Arte Fissura

Lm Arte Fissura

Lm Arte Misura

Lm Arte Misura

Lm Arte Eccesso

Lm Arte Eccesso

סדרת הכלים החדשנית הקרוייה בשם Style Italiano פותחה ע"י רופאים מומחים לשחזורים אסטתיים באמצעות קומפוזיטים.

הכלים עשויים ממתכת ברמת ליטוש וגמישות גבוהים ואינם נבדקים לקומפוזיטים.

שמות הכלים מאפיינים את תפקידם בסדר הפעולות לקראת השגת השחזור המדוייק.

סדר הפעולות הלוגי, כפי שהוא משתקף בסרטון אינו מותיר צורך בכשרון אלא בטכניקת עבודה בלבד.  

bottom of page