top of page
חברת בוצר ארגונומיקס הינה חברה מובילה בתחום הטמעת עקרונות הארגונומיה ברפואת השיניים בישראל.
כל אחד מהמוצרים שהחברה מבקשת לייבא ולשווק חייב לענות על הכללים החשובים של הארגונומיה. לאמור שיפור מיידי של שיטות ותהליכי העבודה ושיטות ניהול  תהליכי העבודה. אלה חייבים לבוא לידי ביטוי בשיפור היעילות, שיפור בתוצר ושביעות רצון מהתוצאות, מבלי לוותר על מרכיבי הבטיחות. חברת בוצר ארגונומיקס עוסקת גם בתכנון וייעוץ ארגונומי למרפאות במטרה ליצור עבור הצוות והרופא סביבה ושיטות עבודה קבילות ויעילות. מנכ"ל החברה, מרק בוסירה/בוצר משמש כחבר ב ESDE - האיגוד הארופאי לארגונומיה ברפואת השיניים וכמרצה אורח בתחום זה. 
ISO 9001:2015  certified
IQNET certified
Marc Botzer phto
תעודת הסמכה

בוצר - ציוד רפואי - מיקרוסקופים, משקפי הגדלה, טיהור אוויר

bottom of page