top of page

חברת  Dental Art , שילוב של פונקציונליות ,אסתטיקה ומקצועיות

CP4

CP5

CP6

עגלות ניידות של Dental Art . אפשרות לתכנון עפ"י צורך. 5,4 או 6 מגירות בעומקים שונים.

עגלת המכשירים של Dental Art מצטיינת בניידות גבוהה מאוד עם נגישות מצויינת למכשירים.

העגלה מיועדת לנשיאת 3 מכשירים כירורגים בהתאם לצרכים ולחיבור לחשמל בעמוד המרכזי של העגלה.

החיווט מוסתר בעמוד העגלה ורק כבל חשמל אחד מחובר למקור חשמל ומזין את כל המכשירים.

העגלה מפנה את משטחי הארונות בחדר הטיפולים, מצמצמת את כמויות הכבלים החוצים את המשטחים ואת המעברים והופכת את כל המכשור לנגיש. 

הפדלים להפעלת המכשירים ממוקמים כולם במגש התחתון של העגלה ובזווית נוחה לתפעול. 

 

wish100-62.jpg
Avant_system
avant_testata.jpg
2_didascalie-830x527.jpg
avant_didascalie-830x527.jpg
avant5_didascalie_didascalie-830x527.jpg
  • נהיה יעילים יותר: כל מה שצריך קרוב ליד. ה- Avant עוקב אחרי התנועות שלכם. העבודה זורמת והזמנים מתקצרים.

  • נשאר יותר ממוקדים: כל תשומת הלב נתונה לעבודה. התהליכים רציפים ותקלות בלתי צפויות הופכות נידורת.

  • נשמור טוב יותר על הבריאות שלנו:  ע"י גובה משטח נכון, מיקום המגשים והנגישות בתנועות קצרות.

  • נצמצם עוד יותר את סיכויי העברת הזיהומים: הכלים והחומרים נפרדים - לפני, תוך כדי ואחרי הטיפול.

bottom of page