top of page

חברת  Dental Art , שילוב של פונקציונליות ,אסתטיקה ומקצועיות

Avant_system
avant_testata.jpg
2_didascalie-830x527.jpg
avant_didascalie-830x527.jpg
avant5_didascalie_didascalie-830x527.jpg
  • נהיה יעילים יותר: כל מה שצריך קרוב ליד. ה- Avant עוקב אחרי התנועות שלכם. העבודה זורמת והזמנים מתקצרים.

  • נשאר יותר ממוקדים: כל תשומת הלב נתונה לעבודה. התהליכים רציפים ותקלות בלתי צפויות הופכות נידורת.

  • נשמור טוב יותר על הבריאות שלנו:  ע"י גובה משטח נכון, מיקום המגשים והנגישות בתנועות קצרות.

  • נצמצם עוד יותר את סיכויי העברת הזיהומים: הכלים והחומרים נפרדים - לפני, תוך כדי ואחרי הטיפול.

bottom of page