Multisteril Fast
Untitled-1.gif
multi.gif
  • מכשיר מהפכני אשר יבצע עבורך באופן אוטומטי, ברצף ולמשך 20 דקות את כל 4 שלבי החיטוי עפ"י תקני הפרוטוקול.

  • 50% חיסכון בזמן הסייעת ביחס לביצוע פרוטוקול ידני.

  • עבור הסייעת האחראית על תהליך החיטוי והסטריליזציה ה- Multisteril Fast הוא מהפכה.

  • הכלים מוכנסים אליו לאחר הטיפול וייצאו ממנו רק לאחר כל שלבי החיטוי לקראת הסטריליזציה. אין עוד שטיפות ביניים - ניקוי וייבוש.

  • כל השלבים מבוקרים ומבוצעים באופן אוטומטי. הסייעת אינה מעורבת בתהליך והיא פנויה בשבילכם.

  • אין עוד סיכון לזיהומים מאחר ולא מתקיים מגע בים 4 שלבי החיטוי.

  • חיסכון כספי ניכר. התהליך אינו דורש נוכחות סייעת ובזבוז של עודף נוזלים המעורבים בתהליך החיטוי, החלפת כפפות וחלוקים.

  • ניהול מושלם של תהליכי החיטוי. הביטחון שכל אחד מהשלבים יבוצע במדויק עפ"י הפרוטוקול.

  • חיסכון במקום. מידות המכשיר: 40 ס"מ רוחב - יחליפו את הצורך ב - 1.5 מטר משטח הדרושים להצבת כל מכשירי החיטוי - אמבט חיטוי, כיור, מכשיר אולטרא סוני ומכשיר ייבוש. 

  • תכולה גבוהה: בין 3.5 ל- 4.5 ק"ג של כלים המהווים תכולה של אוטוקלאב של 16 ליטר.

שלבי-טיהור.gif
1. חיטוי סטטי
2. חיטוי תרמי
3. טיהור אולטרא סוני
4. שטיפה והדחה
5. ייבוש
6. סיום תהליך הסטריליזציה
20 min.jpg

סרטון הדגמה