top of page
שולחן טיפולים וניתוחים למתרפא brumaba
logo Brumaba

טכנולוגיית ה-BRUMABA OP 
אוגרת בתוכה את כל התכונות הפיזיות והבטיחותיות המעניקות למטפל את הכיסא המקצועי והיעיל ביותר לביצוע טיפולים וניתוחים דנטליים. יציבות מוחלטת של גוף המטופל, הראש ושדה הטיפולים, התצפית ממוקדת וישירה.

Brumaba head rest mobility
Brumaba head rest
Brumaba head rest
Brumaba hands support

משענת הראש של ה-Brumaba op מאפשרת למטפל גישה יעילה וממוקדת לשדה הטיפול תוך יציבות מוחלטת של הגוף והראש של המטופל. על ידי כיוון טלסקופי של המשענת נקבע מנח הראש ובאמצעות מפרק כדורי מוטים הפנים לכיוון הרצוי. פני המטופל תמיד מוגשים למטפל בזווית הרצויה. אין צורך לבקש מהמטופל לשנות את מנח ראשו.

Brumaba foot switch
Brumaba foot switch
Brumaba 8 positions memory

עבור כל מתרפא ועל פי הצורך יכול ה-Brumaba לאגור 8 מצבי כיסא הנשמרים בזיכרון אשר יופעלו בהתאם לשינויים במהלך הטיפול אם באמצעות פיקוד רגלי או ידני. אתם פשוט "קוראים" למנח הכיסא הבא שנשמר בזיכרון מראש. הבוכנות של ה-Brumaba יעבירו את הכיסא ממצב אחד לאחר בתנועה הרמונית ושקטה. ככל שהטיפול ממושך ומורכב יותר כך תגלו את היתרונות המקצועיים והבטיחותיים של ה-Brumaba.

 

Brumaba foot switch

עשה לך חדר ניתוח

bottom of page