top of page
שולחן טיפולים וניתוחים למתרפא brumaba

טכנולוגיית ה-BRUMABA OP 
אוגרת בתוכה את כל התכונות הפיזיות והבטיחותיות המעניקות למטפל את הכיסא המקצועי והיעיל ביותר לביצוע טיפולים וניתוחים דנטליים. יציבות מוחלטת של גוף המטופל, הראש ושדה הטיפולים, התצפית ממוקדת וישירה.

משענת הראש של ה-Brumaba op מאפשרת למטפל גישה יעילה וממוקדת לשדה הטיפול תוך יציבות מוחלטת של הגוף והראש של המטופל. על ידי כיוון טלסקופי של המשענת נקבע מנח הראש ובאמצעות מפרק כדורי מוטים הפנים לכיוון הרצוי. פני המטופל תמיד מוגשים למטפל בזווית הרצויה. אין צורך לבקש מהמטופל לשנות את מנח ראשו.

עבור כל מתרפא ועל פי הצורך יכול ה-Brumaba לאגור 8 מצבי כיסא הנשמרים בזיכרון אשר יופעלו בהתאם לשינויים במהלך הטיפול אם באמצעות פיקוד רגלי או ידני. אתם פשוט "קוראים" למנח הכיסא הבא שנשמר בזיכרון מראש. הבוכנות של ה-Brumaba יעבירו את הכיסא ממצב אחד לאחר בתנועה הרמונית ושקטה. ככל שהטיפול ממושך ומורכב יותר כך תגלו את היתרונות המקצועיים והבטיחותיים של ה-Brumaba.

 

עשה לך חדר ניתוח

kolel1.jpg
bottom of page