top of page
logo One Bite
Box_of_6_668ade25-d466-4bce-94ab-04b59f1
One Bite use

לביצוע רישומים של מנשכים במקרים של סימטריה או א-סימטריה של הפנים 

במקרים של פנים בעלי מבנה סימטרי, יכול הרופא להזיז את המוט האנכי לפי הצורך למרכז הפנים ולנעול אותו

 

במקרים של א-סימטריה, יכול הרופא "לשחק" עם המוט לרישום המישור האופקי ולנעול אותו

  • הדיוק   -  מאפשר לרופא ביצוע מדויק אחד  של הסגר 

  • הרישום - רישום המנח המרכזי והמישור האופקי (מידע קריטי המועבר מהרופא למעבדה)

  • האמצעי המושלם - פשוט, יעיל ומהיר להעברת מידע ע"י המשקם

הדגמה לרופא

הדגמה לרופא

הדגמה לטכנאי

bottom of page